درباره ما

استو، فعالیت آزمایشی خود را با هدف انسجام کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها در زمستان ۹۵ آغاز کرد و رویکرد استو ارتباط بین شرکت های دانش بنیانِ استارتاپ ها  و همچنین معرفی و ارائه توانمندی ها و محصولات به بازار می باشد.

استو مکانی است برای معرفی خدمات و محصولات شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها