دانلود رایگان

طراحی و راه اندازی پروژه با برنامه نویسی Arduino

کلیه طرح ها و پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و دانشجویی به زبان برنامه نویسی آردوینو پذیرفته می شود. لازم به ذکر است که اگر نیاز به طراحی صنعتی بود گروه سایان این مورد را نیز انجام می دهد.

 

تمام پروژه های اختصاصی شامل پشتیبانی میباشند و در صورت اشکال در پروژه تصحیح میشوند.